คู่หู DUO แฟชั่นโชว์ ทีม “PET PILOT”

ภาพบรรยากาศของกิจกรรม คู่หู DUO