บุคคลทั่วไปและกลุ่มนักธุรกิจ

เจ้าของสุนัขและคนรักสัตว์เลี้ยง

กลุ่มหรือสมาคมคนรักสัตว์เลี้ยง

สื่อมวลชนและหน่วยงานประชาสัมพันธ์

ร้านขายและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง

ผู้ค้าส่งและค้าปลีกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

ธุรกิจตัด-แต่งขนสัตว์เลี้ยง

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

สัตวแพทย์ โรงพยาบาล และคลีนิคสัตว์