สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย

ที่อยู่: เลขที่ 731 อาคาร P.M.Tower ชั้น5 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02 642 9399
แฟกซ์: 02 642 9398
อีเมล: [email protected]
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.thaipetproduct.org