บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : www.pet-variety.com

ฝ่ายขายพื้นที่

คุณอนุวัต เลาะหะมาน (มาริค)
โทร: 02 833 6331
แฟ็กซ์: 02 833 5127 – 9
อีเมล์: [email protected]

ฝ่ายการตลาด

คุณจิตติมา จตุรภัทร
โทร: 02 833 5313
แฟ็กซ์: 02 833 5127 – 9
อีเมล์: [email protected]