ประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 10 ประเทศที่มีประชากรสุนัขมากที่สุดในโลกและคาดว่าในปี พ.ศ. 2562 จะมีเพิ่มมากถึง 10.8 ล้านตัวตลาดสินค้าและบริการสำหรับสุนัขเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีพลวัตมากที่สุดในอุตสาหกรรมสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งในประเทศไทยและในอาเซียน สินค้าและบริการสำหรับสุนัขในประเทศไทยเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆประมาณ 10-15% ต่อปี ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงถึง 22 พันล้านบาทในปี 2016 ในภาคบริการเช่น โรงพยาบาลและคลินิค ร้านตัดตกแต่งขนและสปา โรงเรียนฝึกสุนัข โรงแรมสำหรับสุนัท และบริการจัดพิธีศพสำหรับสุนัข มีมูลค่าประมาณ 7 พันล้านบาท

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัข เช่น เสื้อผ้า ของเล่น และเครื่องประดับอื่นๆ ประมาณ 5 พันล้านบาท และสำหรับอาหารสุนัขนั้นอยู่ที่ประมาณ 10 พันล้านบาทตลอดจนในปัจจุบันนี้ ครอบครัวที่เล็กลงและสังคมผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาสนใจที่จะรับสุนัขเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวมากยิ่งขึ้น