การประกวดสุนัขสวยงามแบบทั่วไป (Open Show)ทุกสายพันธุ์

Cover

ภาพกิจกรรมการประกวดสุนัขสวยงามแบบทั่วไป