การประกวดสุนัขสวยงามแบบทั่วไป (Open Show)ทุกสายพันธุ์

รับสมัครกิจกรรม Open Show 1200x1200_0

รายชื่อผู้เข้าร่วม

ชื่อสัตว์เลี้ยงชื่อเจ้าของรุ่นที่สมัครสายพันธุ์กลุ่มการแข่งขัน
Cha-PaoChanidapa Payakkinรุ่น BABY อายุ 3 เดือนขึ้นไปถึง 6 เดือนCardigan Welsh CorgiHERDING GROUP
Ang-KuChanidapa Payakkinรุ่น PUPPY อายุ 6 เดือนขึ้นไปถึง 12 เดือน Cardigan Welsh CorgiHERDING GROUP
เรดวู่ดเจนรุ่น BREED อายุ 12 เดือนขึ้นไปBorder CollieHERDING GROUP
Marnieอรนลิน อินนะลารุ่น BREED อายุ 12 เดือนขึ้นไปCardigan Welsh CorgiHERDING GROUP
MeringueChanidapa Payakkinรุ่น BREED อายุ 12 เดือนขึ้นไปCardigan Welsh CorgiHERDING GROUP
โอเว่นมานพ สุรินทร์รุ่น BREED อายุ 12 เดือนขึ้นไปGolden RetrieverSPORTING GROUP
lewisสุวิชพรรณ สิงห์โตทองรุ่น BREED อายุ 12 เดือนขึ้นไปDoberman PinscherWORKING GROUP
MaryaKitiphat Poolpothongรุ่น BREED อายุ 12 เดือนขึ้นไปSiberian HuskyWORKING GROUP
น้ำมูลนาริฐากัญจน์ อินทพันธ์รุ่น BREED อายุ 12 เดือนขึ้นไปGreat PyreneesWORKING GROUP

 

วัน-เวลา: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ  เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

กรรมการตัดสินการประกวดสุนัข : อาจารย์ วิภาส ทวีกิติกุล ให้เกียรติตัดสินการประกวดสุนัข ทุกสายพันธุ์ 
โดยจัดกลุ่มพันธุ์สุนัขตามระบบ AKC (American Kennel Club) รวมทั้งสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน และพันธุ์ไทยบางแก้ว

ค้นหากลุ่มพันธุ์ของคุณ

กลุ่มสายพันธุ์ ตัวอย่าง English Cocker Spaniel, Labrador Retriever, American Cocker Spaniel, Golden Retriever

กลุ่มสายพันธุ์ ตัวอย่าง Beagle, Dachshund, Basenji, Basset Hound

กลุ่มสายพันธุ์ตัวอย่าง Border Collie, Shetland Sheepdog, Pembroke Welsh Corgi, Collie, German Shepherd Dog

กลุ่มสายพันธุ์ตัวอย่าง Chihuahua, Maltese, Pekingese, Poodle (Toy), Pug, Cavalier King Charles Spaniel

กลุ่มสายพันธุ์ตัวอย่าง Bulldog, French Bulldog, Chow Chow, Shiba Inu

กลุ่มสายพันธุ์ตัวอย่าง Bull Terrier, Wire Fox Terrier, West Highland White Terrier, Scottish Terrier

กลุ่มสายพันธุ์ตัวอย่าง Boxer, Rottweiler, Alaskan Malamute, Doberman Pinscher, Samoyed, Great Dane

THAI RIDGEBACK (พันธุ์ไทยหลังอาน)

THAI BANGKAEW (พันธุ์ไทยบางแก้ว)