การประกวดแมวสวยตาใส ขวัญใจมีโอ On Tour

Me-o 1

การประกวดแมวสวยตาใส ขวัญใจมีโอ On Tour 4 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ @เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ประกวดแมวสวยตาใส ขวัญใจมีโอ
วิธิการรับสมัคร เพียง Click
ลูกแมว: คลิกสมัคร
แมวโต: คลิกสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. – 28 ม.ค. 2567 ที่ Facebook: MeOThailand
-กรณีสมัครหน้างาน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2567 ที่บูธ การประกวดแมวสวยตาใส ขวัญใจมีโอ
-ค่าสมัครประกวด 300 บาท/ 1ตัว / 1 รุ่น (สแกน QR เพื่อโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี นางสุนันท์ โซวประเสริฐสุข)
-ผู้สมัครจะได้รับ “แมวสวยตาใส ขวัญใจมีโอกระเป๋า1 ใบ และ Me-O Gift Set”
-ไม่จำกัดสายพันธุ์แมว จะขนสั้น หรือขนยาวก็สามารถประกวดได้
-แมวที่มาประกวดต้องมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่ป่วยอยู่ และได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนโดยสัตวแพทย์ (หากมีสมุดวัคซีนให้นำติดตัวมาด้วย)
-ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย 5%
บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำภาพแมวผู้ชนะทุกประเภท และผู้ที่ผ่านการประกวดมาใช้ได้

หมายเหตุ 
– ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามช่องทางที่กำหนด และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
– หากผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้กระบวนการสมัครไม่สมบูรณ์ และผู้สมัครรายนั้นจะไม่มีรายชื่อปรากฏในรายชื่อผู้สมัคร
-ค่าสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น *นอกจากมีการยกเลิกการจัดงานเท่านั้น
-ค่าสมัครประกวดหน้างาน 300 บาท / 1ตัว / 1รุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook: MeOThailand
-ชิงรางวัลกว่า 30,000 บาท
-รางวัลในแต่ละรุ่น
   1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์มีโอ 7 Kg.
   2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์มีโอ 7 Kg.
   3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์มีโอ 7 Kg.
   4. รางวัลพิเศษ “แมวสวยตาใส ขวัญใจมีโอ” ประเภทแมวดำ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์มีโอ 7Kg. (ในกรณีที่มีแมวดำมาประกวด 3 ตัวขึ้นไป)