กิจกรรม Workshop By บ้านดินเย็น Petsmile

วัน-เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 – 12.00 น.

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 – 12.00 น.

สถานที่ PET PLAY GROUND

ลงทะเบียน ลงทะเบียนหน้างาน ฟรี! D.I.Y พวงกุญแจนางทาส  1 ชุด จำนวน 10 ท่าน

ผู้จัดกิจกรรม บ้านดินเย็น Petsmile

เว็บไซต์  https://m.facebook.com/dinyen.petsmile/