การประกวดแฟชั่นโชว์ “สหายสายแคมป์”

AW PET CNX แฟชั่นโชว์

กติกาการประกวด :
1. คะแนนเกณฑ์การตัดสินมี ดังนี้ ..
      – การแต่งกายตรงตามคอนเซ็ปต์ทั้งของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ “สหายสายแคมป์” (30 คะแนน)
      – ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชุด และการพูดนำเสนอชุด (30 คะแนน)
       – ความสามารถพิเศษของเจ้าของ และ/หรือ สัตว์เลี้ยง (20 คะแนน)
       – ความเหมาะสมของชุดและสัตว์เลี้ยง / ความเหมาะสมของเวลา (20 คะแนน)

2. นำสัตว์เลี้ยงที่สมัครเข้าประกวดที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว ให้รายงานตัวด้านหน้าเวทีในเวลา 11.30 น.

3. เจ้าของและสัตว์เลี้ยงที่ใส่ชุดเข้าประกวด จะต้องเดินบนเวที เพื่อให้กรรมการตัดสินตามวันและเวลาที่กำหนด (มีเวลา 5 นาที/ ทีม)

4. การคัดเลือก, หลักเกณฑ์ และคำตัดสินของกรรมการเป็นเอกฉันท์และเป็นอันสิ้นสุด สัตว์เลี้ยงที่ชนะการประกวด จะได้รับรางวัล ดังนี้ :
          – รางวัลชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท
          – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 2,000 บาท
          – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท

5. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม การประกวดแฟชั่นโชว์ “สหายสายแคมป์”
[table “” not found /]