1st ISFC Grooming Certification & Competition 2023

1st ISFC Grooming Certification & Competition 2023

5 ตุลาคมนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานของวงการช่างเพื่อไปต่อยอดทั้งในวงการประกวด และการแข่งขัน Grooming และตัดขนอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกของประเทศไทย ในนามของสมาคมระดับโลกจากอเมริกา ISFC International Society of Feline Cosmetologists Asia

โดยการแข่งขันได้แยกประกวดเป็น 3 ระดับ เริ่มตั้งแต่ มือใหม่ ระดับกลาง และระดับโปร

รายละเอียดของการประกวด เกณฑ์การตัดสิน

 1. ประเภท Grooming ประกวด
  ผู้เข้าแข่งขันจะทำการกรูมมิ่ง เตรียมการตัดแต่งขนมาส่วนนึง เพื่อให้พร้อมในการตัดแต่งที่งาน  ระยะเวลาการแข่งขัน  1 ชั่วโมง ในการเตรียมความพร้อมเพื่อมาโชว์ศักยภาพ

  กรรมการจะทำการตัดสินจากความพร้อมของแมวที่ผู้เข้าแข่งขัน เทคนิคการแก้ไขจุดบกพร่อง การเสริมจุดเด่นของแมว เล็มขนขณะประกวด การดึงศักยภาพของแมวประกวดออกมาให้ได้มากที่สุด

 

 1. ประเภท Clipper (ปัตตาเลี่ยน) จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ
      2.1 ระดับมือใหม่ (Beginner)
      2.2 ระดับกลาง (Intermediate)
      2.3 ระดับโปร (Open)
      2.4 ระดับแชมป์เปียน (Champion)

กรรมการจะตัดสินจาก เทคนิคการใช้อุปกรณ์ วิธีการควบคุมแมว ความสมบูรณ์ของการตัดแต่งขน รูปแบบของทรง และความสวยงามที่มาจากความคิดสร้างสรรค์

 

 1. ประเภทกรรไกร (Scissors) จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ
      3.1 ระดับมือใหม่ (Beginner)
      3.2 ระดับกลาง (Intermediate)
      3.3 ระดับโปร (Open)
      3.4 ระดับแชมป์เปียน (Champion)
  กรรมการจะตัดสินจาก เทคนิคการใช้กรรไกร วิธีการควบคุมแมว เทคนิคของผู้เข้าแข่งขันของแต่ละท่าน ความสมบูรณ์ของการตัดแต่งขน รูปแบบของทรง และความสวยงาม และความลงตัวของสัดส่วน หน้าตา ความคิดสร้างสรรค์และทรงที่ได้

คลิกลิงค์กรอกใบสมัคร